månadsarkiv: oktober 2015

Lansering av eCRF närmar sig – preliminärt datum den 2 november

Lanseringen av EFFECTS eCRF närmar sig med stormsteg. Det preliminära datumet är den 2 november. Från det datumet är det alltså möjligt att lägga in all data elektroniskt.

Vår eCRF är gjort i ett system som heter OpenClinica. vi har jobbat med detta sedan i somras och nu tycker vi att det börjar bli klart. Randomiseringen kommer som tidigare att skötas via Edinburgh och data från Edinburgh importeras omedelbart in i OpenClinica. Uppföljning sker senare i detta system.

Det kommer att finnas en övningsdatabas där man kan öva innan man går in i den skarpa databasen. Troligen kommer många av oss föra in data direkt in i OpenClinica man varje center måste hitta rutiner för hur man vill göra.

Expansion av EFFECTS

Det finns ett stort intresse i landet för att gå med i EFFECTS. Följande center kan bli aktuella nu under hösten/vintern 2015.

Allt är klart, väntar endast på läkemedel:

 1. Norrtälje
 2. Halmstad
 3. Malmö
 4. Helsingborg

Några saker återstår:

 1. Sahlgrenska
 2. Östra sjukhuset
 3. Rehabstation Stockholm
 4. Stora Sköndal
 5. Stockholms sjukhem
 6. Borås
 7. Eskilstuna
 8. Lund
 9. Sundsvall

Möjliga center, ännu ej initieringsmöten:

 1. NÄL (Trollhättan)
 2. Ängelholm

Sammanlagt kan alltså ytterligare 15 center startas i närtid.

Grattis till Capio Sankt Göran som rekryterar pat ID 150

Igår rekryterade Capio Sankt Göran patient med nummer 150. Stort grattis till PI Ulrika Löfmark och forsknings-sjuksköterskor Marielle Anzén samt Pirjo Perduv.

Om man ska vara riktigt noga så har vi ”bara” 149 inkluderade i nuläget. Anledningen till att patient-ID anger 150 är att det blev en felrandomisering vid ett tillfälle. En randomisering av en patient på fel center, som vi var tvungen att ta bort, och nästan samtidigt blev det en korrekt randomisering gjord. Vi hamnade då i ett läge där vi var tvungen att ta bort den felrandomiserade patienten och behålla den som tillkommit. Vid varje randomisering så kopplas studieläkemedel och för att undvika risken för misstag behåll vi alltså den korrekt randomiserade patienten.

Nackdelen var att vi nu tvingas leva med det faktum att pat-ID 150 är den 149:e patienten i studien.

Studieledningen har nu beslutat att för enkelhetens skull gå över till att prata om patient-ID som det antalet patienter vi har i studien, dvs att patient-ID 150 är patient 150. Självklart kommer vi när studien är klar exakt ange hur många verkliga patienter vi har med och inte referera till patient-ID.

Erfarenheter från center i EFFECTS

Hässleholm

Hässleholms sjukhusorganisation:

Erika Ekholm Snygg, Anna Zenthio, Magnus Esbjörnsson

Upptagningsområde ca 70 000.

Framgångsfaktorer: Försöker få till en bra schemaplanering så det alltid finns en aktiv studieläkare på avdelningen. Screenar varje dag, uppskattningsvis tar det 10 minuter. Inga problem med att patienter tackar nej till att delta i studien. Tycker det är viktigt att involvera anhöriga kring informationen om studien då det kan finnas en oro för biverkningar och det kan ibland krävas en diskussion om det, där läkare och sjuksköterska ger lugnande besked om att det är ett känt och väl beprövat läkemedel fast nu med ny indikation. Bra teamarbete och Arbetsterapeuten hjälper till med Moca test. Forskningssköterskan schemalägger uppföljningen, skickar planeringen vidare till sekreteraren som bokar läkarbesök. Alla besök i studien görs av ssk förutom 6 månader som är ett läkarbesök. Vid 1 månad ges tid för 3 månaders besök. Den vanligaste orsaken till att patienten inte tas med är att de har för lätta bortfallssymtom.

Mora

Mora Lasarett: Solveig Östberg, Jörg Teichert,

Upptagningsområde ca 80 000. 250 stroke patienter/år. Mora har en lång tradition av att arbeta med studier och det är en självklarhet att erbjuda patienter att få delta i forskningsstudier.

Framgångsfaktorer: Jörg är princip ensam överläkare på strokeavdelningen vilket är en fördel. Strokesjuksköterka screenar varje dag. Mora håller med Hässleholm om att avdramatisera biverkningarna. Alla strokepatienter får gå kurs med paramedicinare, ssk och läkare. Jörg brukar uppmana att slänga läkemedels bipacksedel redan på apoteket. Har inga avhoppare och ingen har tackat nej hittills. Solveig brukar påtala att vara med i en studie är en ”gräddfil” till sjukvården, direktkontakt med ssk ger en trygghet, även för anhöriga.

Capio St Göran

Capio S.t Göran: Ulrika Löfmark

Upptagningsområde 500 000. 1000 stroke/år.

Framgångsfaktorer: Erfarenhet av att jobba med studier. Screenar inneliggande patienter varje dag. Informerat personalgruppen om EFFECTS som nu kommer med tips på potentiella patienter. Brukar ge information om deltagande i studien första dagen, nästa dag sker ett uppföljningssamtal och då inklusion. Korta vårdtider på ca 4 dygn, så tyvärr hinner vissa patienter inte med att inkluderas. Inga avhopp. Några patienter har tackat nej då de tycker att det är för mycket kontakt/besök eller vill inte ta flera läkemedel. Upplever att patienterna är positiva till att studien inte är driven av ett läkemedelsföretag.

Skövde

Skaraborgs sjukhus Skövde: Björn Cederin, Eva Åkerhage.

Upptagningsområde 160 000. Avdelningen är en kombination av akut verksamhet och rehab. Vårdtid ca 1 månad. Avdelningen har även hemrehab.

Framgångsfaktorer: Forsknings-ssk screenar varje morgon.  Björn ger patienten information om studien först, sen kommer Eva tillbaka och ger information igen. Efter att patienten inkluderats görs ett uppföljningsschema och alla patienter som är med i studien har hem rehab team, där Eva följer med och gör hembesök i studien. Försöker att få patienten till sjukhuset för 6 månaders besöket. Björn och Eva upplever att för tillfället är det stiltje med strokepatienter samt de som kommer in har lätta bortfall. Hittills har 3 tackat nej.

Danderyd

Danderyds Sjukhus: Hillevi Asplund, Lotta Laska.

Upptagningsområde 500 000. Vårdtid för strokepatienter ca 6 dygn.

Framgångsfaktorer: Lotta och/eller Hillevi screenar inneliggande patienter varje morgon utifrån en lista utskriven från journalsystemet Take Care och efter den screeningen finns det ca 1-2 potentiella patienter/dag. Hillevi gör sedan en grundligare research på patienten i journalen. Hillevi ger den första informationen om studien. Är patienten positiv bestämmer Lotta och Hillevi en tid på avdelningen för inklusion. Ibland ringer Hillevi upp anhöriga för att ge information om studien efter godkännande av patient. Hillevi gör ett uppföljningsschema och på Danderyd använder vi ett klassiskt kartoteksystem där varje patient får ett eget kort med patientuppgifter och vilken studie denne ingår i. På baksidan på kortet finns bokningsschemat. Patienten markeras i Take Care som forskningspatient. Andra framgångsfaktorer är nära samarbete med strokemottagningen, Lotta och forskningssköterskorna sitter i samma korridor. Avdelningen får regelbundet information om pågående studier.

Ett nära och engagerat samarbete mellan studieläkare och forsknings-ssk är ett vinnande koncept. Inga problem med rädsla för biverkningar. Anledningar till att patienter tackar nej är ett ointresse för att delta i studien eller att det blir för mycket nytt som händer just nu. 2 patienter har slutat ta studiemedicin, den ena då det krävdes behandling med MAO-hämmare p g a smärtproblematik. Den andra slutade med studieläkemedel av då anhöriga önskade det då de tyckte att patienent inte förstod vad han tackat ja till. Lotta tycker det är för många höger hemisfärskador som är med i studien och vill att fler afatiker ska inkluderas. Om patienten hinner skrivas ut till rehab på Danderyd så följer Hillevi och Lotta efter och inkluderar patienten där istället.

 

Preliminär rapport från vårt första prövarmöte

Igår tisdag var EFFECTS första prövarmöte. Drygt 40 deltagare från hela Sverige deltog. Deltagarna uppskattade ett bra program som spände över basal preklinisk forskning av placticitet till hur träning påverkar hjärnans förmåga till återhämting. Utöver detta behandlade vi psykiatriska aspekter av EFFECTS.

En längre sammanfattning av mötet kommer senare på hemsidan.

Vi har bett de olika föreläsarna att överväga att presentera sitt material på hemsidan. Det kan finnas aspekter till varför man inte alltid vill publicera sitt material (att det innehåller copyrightskyddat material, att det innehåller preliminära siffror som man inte villl sprida med mera). Professor Martin Dennis från Edinburgh är den första som har levererat sitt material och där har han plockat bort en del siffror. Anledningen till detta är att dessa data ännu inte är presenterade för deras grupp av medarbetare.

Här är materialet som en pdf-fil: EFFECTS meeting Oct 15th for web.

GLÄDJANDE NYHETER OM VÅRT NYA RANDOMISERINGSSYSTEM

Nu är det nya förenklade randomiseringssystemet igång! Dr Ahmad Ayad, Capio S:t Göran var först ut tätt följd av Dr Laska, Danderyds sjukhus.
De inloggningsuppgifter ni redan har fungerar i det nya systemet som ni som förut når via hemsidan www.effects.se
 
Jag har via mail skickat ut det nya svenska randomiseringsformuläret så ni kan printa ut det och använda. Ni kan förstås använda det gamla engelska formuläret fortfarande eftersom det inte tillkommer något utan det är bara data som tagits bort! Tacksam om ni byter ut formuläret i de pärmar och mappar ni har hos er!
 
Det är också så att faxet har försvunnit så nu ska etiketten från läkemedelsburken klistras på en uppdaterad Inventory and dispensing log. Jag har skickat även denna via mail och ber er printa ut den  (i färg) och  börja använda den för er nästa inkluderade patient.
 
För redan tidigare inkluderade patienter fortsätter ni som förut med CRF och den gamla versionen av inventory and dispensing log.
 
VIKTIGT: vår nya E-crf Open Clinica är inte klar för att använda än!
 
Ni följer upp alla era patienter som förut i era CRF-pärmar!
 
Processen gick snabbare än förväntat. Vi får därför be om ursäkt för att ni inte har fått uppdaterat material inklusive prövarpärm än. Men vi skickar ut detta så snart vi bara kan. Det blir något av en flerstegsraket eftersom inte Open Clinica är igång än.
 
Vi återkommer med löpande information och meddelar er när Open Clinica är klar att börja användas. Ni som fått inlogg till övningssystemet kan förstås gå in och öva hur mycket ni vill!
 
 
 
 

Utbildning i GCP och e-CRF på Danderyds sjukhus

Fredagen den 9 oktober genomfördes ett utbildningstillfälle med GCP och eCRF på Danderyds sjukhus med 41 deltagare från hela Sverige. Utbildningen var mycket uppskattad. En hämmade faktor för att komma igång med ett center har varit just tillgången på GCP och därför har EFFECTS-studien genomfört tre studier sedan midsommar detta år. Ytterligare tillfälle blir den 1 december.