månadsarkiv: maj 2016

Hur många patienter kan inkluderas på en geriatisk klinik i Stockholm?

Under våren har ytterligare ett ST-projekt screenat en klinik för att se hur många patienter som kan inkluderas i EFFECTS. Det är ST-läkaren i neurologi Gustaf Ehrenmark, Capio St Göran, som undersökte två kliniker.

Under fyra veckor scrennades inskrivna patienter på Brommageriatriken och Kungsholmsgeriatriken. Screeningen skedde vid tre tillfällen varje vecka:  måndag, onsdag och fredag. Syftet med projektet var att att kartlägga flödet av strokepatienter på dessa två enheter. I förlängningen skulle det kunna leda till att vi tar med enheterna i EFFECTS.

Preliminära resultat

Under den aktuella fyraveckorsperioden påträffades totalt 21 patienter som vårdats på grund av stroke, 12 på Brommageriatriken och 9 på Kungsholmsgeriatriken.  De strokepatienter som påträffades hade följande karakteristika:

 • Medelåldern var 81 år och medianåldern 83 år.
 • Sjutton av patienterna (81,0 %) hade drabbats av ischemisk stroke och fyra (19,0 %)  av hemorragisk stroke.
 • Tretton (61,9 %) var män och åtta (38,1 %) var kvinnor.
 • Medelvärdet för NIHSS var 8 poäng och medianvärdet 4 poäng.
 • NIHSS fanns dokumenterat från den remitterade enheten på tretton av patienterna. En uppskattning av NIHSS utifrån journalanteckningar gjordes i sju fall. NIHSS gick inte att uppskatta på en patient på grund av bristande dokumentering i journal.
 • Sjutton av patienterna (81,0 %) remitterades från S:t Görans Sjukhus. Karolinska Sjukhuset i Solna, ASIH Stockholm Norr, Danderyds Sjukhus och Stockholmsgeriatriken remitterade en patient vardera.
 • Inga av patienterna var tidigare screenad för EFFECTS.

Av de 21 strokepatienter som screenades uppfyllde 10 (48 %) inklusionskriterierna för EFFECTS. Resterande 11 patienter hade inte kunnat inkluderas i studien på grund av följande orsaker

 • Nio patienter kunde inte ge informerat skriftligt samtycke (Förvirringstillstånd och bristande förmåga till medverkan.
 • Två patienter ankom till den geriatriska avdelningen mer än femton dagar efter symtomdebut

Möjlighet att gå GCP online

Vi har testat en länk för GCP-träning som du kommer till här. Den har bedöms vara bra, är på engelska, tar cirka 2,5 till 3 timmar att genomföra, efteråt får du ett certifikat som du kan mejla till Eva Isaksson samt arkivera lokalt.

Ett mindre problem var att det var svårt att logga in via brandväggen på Karolinska sjukhuset och det kan alltså vara likadant problem från andra sjukhus.

Fyra inkluderade på en onsdag

Vi hade en liten dipp i inkluderingen i mitten av maj. Men nu kommer vi starkt. 26 inkluderade hittills i maj. Hinner vi nå 30 innan månaden är slut? (Namnen inom parantes ”tack till” kommer från den randomiseringsbekräftelse vi får från systemet i Edinburgh. dvs de som nio matar in i via internet. Det kan betyda att vi missar att gratulera alla som har bidragit, vilket vi beklagar.)

Så här ser det ut hittills i veckan.

Måndag
 • Skövde (tack till Eva Åkerhage och Eric Bertholds)
 • Karolinska sjukhus (tack till Bjarni Gudmundsson och Erik Lundström)
Onsdag
 • Umeå (tack till Brita Pettersson och Xiaolei Hu)
 • Östersund (tack till Linn Tander och Magnus Gibson)
 • Alingsås (tack till Brita Eklund)
 • Ängelholm (tack till Annelie Rasmusson och Björn Hedström)

Vecka 19: Fem inkluderingar hittills

Stora delar av strokesverige var på plats i Barcelona pga ESOC 2016, dvs den europeiska stroke konferensen. Trots det har vi hittills kunnat inkludera fem individer

Måndag

 • Malmö (tack till Elisabeth Poromaa och Eva Ask)

Onsdag

 • Alingsås sjukhus (tack till Brita Eklund)

Fredag

 • Lidköping (tack till Lennart Wellin)
 • Lidköping (tack till Lennart Wellin) (inget skrivfel, det var två individer)
 • Mora (tack till Solveig Östberg och Jörg Teichert)

Veckans inkluderingar

Fortsatt bra inkludering i EFFECTS trots helgdag på torsdag. Så här har veckan sett ut.

Måndag

 • Stora Sköndal (tack till Mehran Taklif)

Tisdag

 • Skövde (tack tillMax Fantenberg och Björn Cederin)
 • Stockholms Sjukhem (tack till Ellinore Richardson)
 • Sundsvall (tack till Maria Kaldensjö Anna Eelde)
 • Sundsvall (tack till Maria Kaldensjö Anna Eelde) (OBS ej tryckfel, 2 pat samma dag)

Onsdag

 • Danderyds sjukhus (tack till Hillevi Asplund och Ann-Charlotte Laska)
 • Stockholms Sjukhem (tack till Ellinore Richardson)

Fredag

 • Lund (tack till Madeleine Rosén och Andreas Arvidsson)