Grattis till Capio Sankt Göran som rekryterar pat ID 150

Igår rekryterade Capio Sankt Göran patient med nummer 150. Stort grattis till PI Ulrika Löfmark och forsknings-sjuksköterskor Marielle Anzén samt Pirjo Perduv.

Om man ska vara riktigt noga så har vi ”bara” 149 inkluderade i nuläget. Anledningen till att patient-ID anger 150 är att det blev en felrandomisering vid ett tillfälle. En randomisering av en patient på fel center, som vi var tvungen att ta bort, och nästan samtidigt blev det en korrekt randomisering gjord. Vi hamnade då i ett läge där vi var tvungen att ta bort den felrandomiserade patienten och behålla den som tillkommit. Vid varje randomisering så kopplas studieläkemedel och för att undvika risken för misstag behåll vi alltså den korrekt randomiserade patienten.

Nackdelen var att vi nu tvingas leva med det faktum att pat-ID 150 är den 149:e patienten i studien.

Studieledningen har nu beslutat att för enkelhetens skull gå över till att prata om patient-ID som det antalet patienter vi har i studien, dvs att patient-ID 150 är patient 150. Självklart kommer vi när studien är klar exakt ange hur många verkliga patienter vi har med och inte referera till patient-ID.