Lansering av eCRF närmar sig – preliminärt datum den 2 november

Lanseringen av EFFECTS eCRF närmar sig med stormsteg. Det preliminära datumet är den 2 november. Från det datumet är det alltså möjligt att lägga in all data elektroniskt.

Vår eCRF är gjort i ett system som heter OpenClinica. vi har jobbat med detta sedan i somras och nu tycker vi att det börjar bli klart. Randomiseringen kommer som tidigare att skötas via Edinburgh och data från Edinburgh importeras omedelbart in i OpenClinica. Uppföljning sker senare i detta system.

Det kommer att finnas en övningsdatabas där man kan öva innan man går in i den skarpa databasen. Troligen kommer många av oss föra in data direkt in i OpenClinica man varje center måste hitta rutiner för hur man vill göra.