Ny indtruktionsfilm om det nya randomiseringssystemet

Vi kommer alldeles snart att gå över till ett förenklat randomiseringssystem.

Här kommer en enklare instruktionsfilm om hur man randomiserar.