månadsarkiv: maj 2015

Uppdatering av inkludering i EFFECTS, maj 2015, samt prognos för resten av året

Maj månad har fortsatt bra. Vi har inkluderat totalt sett 19 patienter vid åtta aktiva center. Hässleholm har satt rekord med sina fem inkludera patienter på en månad. Nu har vi total 71 individer i EFFECTS och vi ligger faktiskt lite före de prognostiserade 69 för denna tidsperiod. Snart börjar dock sommarmånaderna och vi vet alla hur pressad sjukvården är under denna tid. Det utgör en utmaning, inte minst för studier.

Tabellen nedan visar hur studien har utvecklats sig sedan mars 2015.

Aktiva center i EFFECTS samt rekyteringstakten
Aktiva center i EFFECTS samt inkludering per månad

Nedan följer två diagram med prognos från juni till december 2015.

Prognos för antalet individer per månad.
Prognos för antalet individer per månad.
Prognos för totalantalet för studien.
Prognos för totalantalet för studien.

Initieringsmöte i Norrtälje

Den 28 maj var det initieringsmöte vid Norrtälje lasarett. Antalet deltagande var rekordhögt: Cirka 25 läkare och sjuksköterskor närvarade. Glädjande nog kommer Norrtälje att gå med i EFFECTS och om alt går vägen med pappersarbete kanske de till och med hinner bli aktiva under sommaren.

Vi hälsar Norrtälje varmt välkomna till EFFECTS.

Snart 70 inkluderade i EFFECTS

I slutet av förra veckan inkluderade Hässleholm och Akademiska sjukhuset var sin patient i EFFECTS och vi är nu uppe i 69 patienter. Det betyder att vi har nått månadens mål redan 22 maj. Det är mycket bra. Samtidigt står vi inför sommarmånaderna och då vet vi att sjukvårdssverige är satt under press och möjligheterna till inkludering blir mer begränsade. Kan vi nå 100 patienter under juli vore det en stor framgång. Flera center är på väg in i studien och vi hoppas att de kan bli aktiva under sommaren eller under september.

Initieringsmöte på Sahlgrenska idag

Idag har vi ett initieringsmöte på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Ett stort stroke-center, som nu är beredda att gå med i studien. Det återstår dock endel praktiska saker innan Sahlgrenska kan gå med men förhoppningen är att detta kan klaras av innan sommaren och att sjukhuset är berett att starta i augusti.

Falu lasarett inkluderar sin andra patient och Akademiska sin femte patient i studien

Stort grattis till Magnus Bergmann och han team, som inkluderade sin andra patient och dr Bernice Wiberg, Akademiska sjukhuset, som inkluderar sin femte patient. Nu är vi upp i 67 patienter totalt.

Rekryteringen går bra. Vi hoppas kunna bli 100 patienter under sommaren. Det är en stor uppmaning att inkludera under sommaren med tanke på de villkor som gäller för sjukvården. Men vi hoppas på alla stora engagemeng.

Initieringsmöte i Karlstad idag

Idag är det initieringsmöte i Karlstad för EFFECTS. Sammanlagt sjuk personer plus Trial Manager och Chief Investigator deltog i ett positivt möte. Preliminär plan är att bli ett aktivt center efter sommaren, någon gång i augusti 2015.