månadsarkiv: juli 2018

Vi närmas oss 1 200 patienter i EFFECTS

Nu går vi in i slutfasen av EFFECTS. Vi har 9 månader kvar innan vi är klara med inkluderingen.
 
Det är som en graviditet.
 
För att vi ska kunna få maximalt genomslag av studien så måste vi presentera det på den europeiska strokekongressen (ESOC). Eftersom vi behöver följa upp alla individer i 12 månader blir det först året efter sista patienten är inkluderad. Och i vårt fall handlar det därför om 2020.
 
Det är inte enkelt. Men fullt möjligt. Då behöver vi ligga på 1385 vid årsskiftet 2018/2019.
 
För att lyckad med detta behöver vi inkludera 40 patienter per månad från och med augusti. Det är inte enkelt. Men fullt möjligt. Om vi alla hjälper till. Vad som krävs är ledarskap. Ledarskap på varje center.
 
Vi har nu 1 177 patienter i EFFECTS. Under juni har vi hittills inkluderat 12 patienter. Det är en låg siffra. Men inte oväntat då stora delar av stroke-Sverige är på semester!
 
Kom ihåg. Varje patient räknas. Tillsammans kan vi skapa historia.