Internationellt samarbete

EFFECTS samarbetar med två andra också akademikerdrivna randomiserade, kontrollerade studier: FOCUS (Fluoxetine Or Control Under Supervision) i Storbritannien och AFFINITY (Assessment oF FluoxetINe In sTroke recoverY) i Australien.

Både FOCUS och AFFINITY har påbörjar inkluderingen av patienter. Februari 2015 har FOCUS inkluderat över 800 patienter och AFFINITY cirka 120.
Tillsammans kommer våra tre studier att inkludera drygt 6 000 patienter och möjliggöra subgruppsanalyser. Vi har avsiktligen gemensam studiedesign och samma grundläggande mätmetoder medan var studie dessutom kan ha ytterligare inriktning.

I EFFECTS avser vi bland annat att undersöka några väl utvalda möjliga mekanismer för hur fluoxetin verkar för att bättre förstå sammanhangen. Genom att vi dock tillsammans inkluderar ett mycket stort antal patienter kan vi också få statistisk grund till att undersöka hur fluoxetin fungerar vid olika typer av stroke.

Lämna ett svar