Dokument

Title
Inventory and dispensing log
 1 file(s)  2 downloads
Dokument 20 maj, 2019 Download
EFFECTS delegeringslista
 1 file(s)  5 downloads
7 juni, 2018 Download
EFFECTS lagerjournal
 1 file(s)  8 downloads
7 juni, 2018 Download
Destruktionsjournal
 1 file(s)  11 downloads
7 juni, 2018 Download
Patient och anhöriginformation 2018-05-25 v4
 1 file(s)  51 downloads
Dokument 7 juni, 2018 Download
Mall för sommarbrev till patienter
 1 file(s)  27 downloads
Dokument 25 juni, 2017 Download
Note to file för EFFECTS
 1 file(s)  20 downloads
Dokument 12 juni, 2017 Download
Checklista för inkludering av patient i EFFECTS-studien
 1 file(s)  84 downloads
Dokument 23 maj, 2017 Download
EFFECTS protokoll version 4.9
 1 file(s)  67 downloads
Dokument 24 april, 2017 Download
Produktresumé smPC för fluoxetin
 1 file(s)  23 downloads
Dokument 14 december, 2016 Download
AE/SAE manual
 1 file(s)  44 downloads
14 december, 2016 Download
Loglista
 1 file(s)  34 downloads
Dokument 23 juni, 2016 Download
Screeninglog
 1 file(s)  40 downloads
Dokument 23 juni, 2016 Download
Tipsa om EFFECTS patient
 1 file(s)  27 downloads
Dokument 13 april, 2016 Download
Journalmall för inklusionsanteckning i EFFECTS
 1 file(s)  148 downloads
Dokument 30 november, 2015 Download
Fickkort med inklusion- och exklusionskriterier
 1 file(s)  153 downloads
Dokument 27 november, 2015 Download
Utskrivningsformulär CRF
 1 file(s)  71 downloads
Dokument 18 november, 2015 Download
AE/SAE formulär CRF
 1 file(s)  61 downloads
Dokument 21 september, 2016 Download
Månad 7 formulär CRF
 1 file(s)  83 downloads
Dokument 17 november, 2015 Download
Vecka 1 och Månad 1 formulär CRF
 1 file(s)  85 downloads
Dokument 17 november, 2015 Download