Dokument

Title
Inventory and dispensing log
 1 file(s)  7 downloads
Dokument 20 maj, 2019 Download
EFFECTS delegeringslista
 1 file(s)  7 downloads
7 juni, 2018 Download
EFFECTS lagerjournal
 1 file(s)  10 downloads
7 juni, 2018 Download
Destruktionsjournal
 1 file(s)  20 downloads
7 juni, 2018 Download
Patient och anhöriginformation 2018-05-25 v4
 1 file(s)  58 downloads
Dokument 7 juni, 2018 Download
Mall för sommarbrev till patienter
 1 file(s)  28 downloads
Dokument 25 juni, 2017 Download
Note to file för EFFECTS
 1 file(s)  23 downloads
Dokument 12 juni, 2017 Download
Checklista för inkludering av patient i EFFECTS-studien
 1 file(s)  88 downloads
Dokument 23 maj, 2017 Download
EFFECTS protokoll version 4.9
 1 file(s)  80 downloads
Dokument 24 april, 2017 Download
Produktresumé smPC för fluoxetin
 1 file(s)  24 downloads
Dokument 14 december, 2016 Download
AE/SAE manual
 1 file(s)  47 downloads
14 december, 2016 Download
Loglista
 1 file(s)  37 downloads
Dokument 23 juni, 2016 Download
Screeninglog
 1 file(s)  41 downloads
Dokument 23 juni, 2016 Download
Tipsa om EFFECTS patient
 1 file(s)  29 downloads
Dokument 13 april, 2016 Download
Journalmall för inklusionsanteckning i EFFECTS
 1 file(s)  150 downloads
Dokument 30 november, 2015 Download
Fickkort med inklusion- och exklusionskriterier
 1 file(s)  382 downloads
Dokument 27 november, 2015 Download
Kom ihåg dina användarnamn och lösenord med Login dokumentet
 1 file(s)  36 downloads
11 november, 2015 Download
Journalmall (exempel) månad 6 i EFFECTS
 1 file(s)  134 downloads
Dokument 9 november, 2015 Download
Journalmall (exempel) månad 3 i EFFECTS
 1 file(s)  75 downloads
Dokument 9 november, 2015 Download
Jounalmall (exempel) vecka 1, månad 1 i EFFECTS
 1 file(s)  63 downloads
Dokument 9 november, 2015 Download