Dokument

Title Download
Mall för sommarbrev till patienter
  1 files      3 downloads
Download
Note to file för EFFECTS
  1 files      2 downloads
Download
Checklista för inkludering av patient i EFFECTS-studien
  1 files      10 downloads
Download
EFFECTS protokoll version 4.9
  1 files      10 downloads
Download
Produktresumé smPC för fluoxetin
  1 files      6 downloads
Download
AE/SAE manual
  1 files      11 downloads
Download
Loglista
  1 files      11 downloads
Download
Screeninglog
  1 files      14 downloads
Download
Tipsa om EFFECTS patient
  1 files      15 downloads
Download
Journalmall för inklusionsanteckning i EFFECTS
  1 files      80 downloads
Download
Fickkort med inklusion- och exklusionskriterier
  1 files      69 downloads
Download
Utskrivningsformulär CRF
  1 files      53 downloads
Download
AE/SAE formulär CRF
  1 files      50 downloads
Download
Månad 7 formulär CRF
  1 files      47 downloads
Download
Vecka 1 och Månad 1 formulär CRF
  1 files      54 downloads
Download
Kom ihåg dina användarnamn och lösenord med Login dokumentet
  1 files      24 downloads
Download
Journalmall (exempel) månad 6 i EFFECTS
  1 files      77 downloads
Download
Journalmall (exempel) månad 3 i EFFECTS
  1 files      49 downloads
Download
Jounalmall (exempel) vecka 1, månad 1 i EFFECTS
  1 files      52 downloads
Download
CV-mall
  1 files      34 downloads
Download