Initieringsmöte på Sahlgrenska idag

Idag har vi ett initieringsmöte på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Ett stort stroke-center, som nu är beredda att gå med i studien. Det återstår dock endel praktiska saker innan Sahlgrenska kan gå med men förhoppningen är att detta kan klaras av innan sommaren och att sjukhuset är berett att starta i augusti.