Initieringsmöte i Karlstad idag

Idag är det initieringsmöte i Karlstad för EFFECTS. Sammanlagt sjuk personer plus Trial Manager och Chief Investigator deltog i ett positivt möte. Preliminär plan är att bli ett aktivt center efter sommaren, någon gång i augusti 2015.