GCP-utbildning den 9 oktober

Vår andra GCP-utbildning närmar sig. Nu på fredag kommer cirka 30 personer att få lära sig mer om GCP och vår nya elektronisk CRF.

Eftersom just bristen på GCP har varit en flaskhals ordnar vi ytterligare en kurs den 1/12. Senast anmälan till till eva.isaksson@ds.se senast  25/11.


Program

Tid: Dagen börjar kl 09:00 med kaffe och dropin
Kl 09:30 – 12:30 (GCP), 13.30 – 16.30 (e-CRF)
Lokal obs ändrat pga högt deltagarantal: Danderyds sjukhus, Hus 18, plan 5, föreläsningssal nummer 3. Vi skyltar upp hur du ska gå från huvudentren.
Kostnad: Gratis för alla som deltar eller vill deltaga i EFFECTS. Lunch och fika ingår
Arrangör: Karolinska Trial Alliance (GCP-utbildning) och EDC Scandinavia i samarbete med EFFECTS.
PROGRAM

Förmiddag (ansvarig Ingalill Reinholdsson, KTA)

  1. Helsingforsdeklarationen
  2. ICH GCP
  3. Läkemedelsverkets författningssamling
  4. Översikt över övriga gällande lagar
  5. Genomförande av klinisk läkemedelsprövning

Eftermiddag (ansvarig  Eva Isaksson och Erik Lundström samt Krister Kristiansen, EDC)

  1. Kort genomfång av av varför vi har två elektroniska system (Eva)
  2. Demonstration av randomisering (Erik)
  3. Genomgång av e-CRFen för EFFECTS studien (Eva, Erik och Krister)
  4. Frågor

 

Resan för dig som inte kommer från Stockholm bokas via BCD travel enligt den instruktion som gick ut från e-post den 20 augusti. EFFECTS kommer att finansiera kostnaderna för kursen och eventuella reskostnader (allmänna kommunikationsmedel, alternativt milersättning och tillhörande parkeringskostnader på KS, Solna om det motsvarar resa kommunalt) till och från kursen.
EFFECTS ersätter inte kostnaden till kliniken för bortfall av arbetstid.