Danderyds sjukhus inkluderar

Vi gratulerar dr Elisabet Änggårdh-Tooth och ssk Hillevi Asplund för att de inkluderat ytterligare en patient i EFFECTS. Nu har vi 143 patienter i studien.