Påbörjade av FAQ-sida

Vi har påbörjat en så kallad FAQ-sida för EFFECTS. Där kommer vi att lägga upp vanligt förekommande frågor, dels från vår systerstudie FOCUS i Storbritannien, samt frågor som vi får från olika center i Sverige. Du hittar sidan under menyn Om EFFECTS. Välj FAQ.

Ett exempel på frågor är:

Hur stor plats tar läkemedlen?

Läkemedlen tar inte stor plats. I de flesta fall ryms de i ett hyllplan. Bilden nedan illustrerar läkemedelsförrådet för Karolinska sjukhuset, Solna. I två lådor ryms läkemedel för 30 patienter, se nedan.

EFFECTS studieläkemedel för 30 patienter.
EFFECTS studieläkemedel för 30 patienter.