EFFECTS har nu 50 inkluderade patienter

Vi gratulerar Eric Bertholds och hans team vid Skaraborgs Sjukhus, Skövde för att ha inkluderat patient 50 i EFFECTS. Trots att alla initierade sjukhus ännu inte har hunnit bli aktiva ligger vi faktiskt före den beräknade inkluderingstakten. Än en gång, ett stort grattis till Skövde.

Skövde inkluderar patient 50. (Privat bild)
Skövde inkluderar patient 50. (Privat bild)

Nästa milstolpe blir 100 patienter.