Chief Investigator och Trial Manager för EFFECTS träffar FOCUS i Edinburgh

Chief Investigator Erik Lundström och Trial Manager Eva Isaksson för EFFECTS träffar studiepersonalen för systerstudien FOCUS i Edinburgh, Skottland. Ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter.

Gruppbild på EFFECTS och FOCUS, UK. Bilden från Edinburgh.
Gruppbild på EFFECTS och FOCUS, UK. Bilden från Edinburgh.