Startmöte i Hässleholm

Idag är det startmöte för EFFECTS i Hässleholm. Magnus Esbjörnsson, överläkare och specialist i internmedicin och neurologi, kommer att vara Principal Investigator. EFFECTS har till dagens datum rekryterat 26 patienter vid tre aktiva center. Under våren kommer vi att ha 10 aktiva center och förhoppningen är att vi ska kunna inkludera minst 20 patienter per månad.