Akademiska sjukhuset går med i EFFECTS

Idag samlades ett 15-tal medarbetare på Akademiska sjukhuset för ett startmöte. Principal Investigator (PI) är överläkare och medicine doktor Bernice Wiberg, som är specialist både i internmedicin och geriatrik. Foskningssjuksköterskor blir Käthe Ström och Eva-Lis Lundberg.

– På Akademiska har man en mer sammanhållen vårdkedja än vad vi har på de flesta sjukhus i Stockholm, säger Chief Investigator Erik Lundström. Detta, tillsammans med en starkt forskningstradition, gör att man har de bästa förutsättningar för att bli ett viktigt center i vår studie. Det fanns mycket energi i rummet, avslutar Lundström.