Sundsvall och Helsingborg inkluderer patienter

Vi gratulerar dr Fredrik Björck (Sundsvall) och dr Petra Karlsson (Helsingborg) och deras team, som båda inkluderade var sin patient i studien under torsdagen.
Sundsvall har nu två patienter totalt och Helsingborg fyra. Totalt har vi 238 individer i EFFECTS, varav 20 inkluderade i januari.