Föreläsning i Lindesberg om EFFECTS

Dr Erik Lundström föreläste onsdagen den 20 januari för SPF Seniorerna i Lindesberg om EFFECTS-studien. Drygt 120 deltagare deltog.
– Det var roligt att så många kunde komma och lyssna på vår forskning, säger dr Lundström. Det ingår ju i forskningens uppgift att sprida kunskap om det vi sysslar med och vi hade ett givande samtal efter föreläsning, avslutar han.

EFFECTS startade den 20 oktober 2014. För närvarande har studien inkluderat 236 individer. I januari 2016 har studien 24 aktiva center.