Presentation av EFFECTS-studien i tidskriften Neurologi i Sverige

Nu finns en artikel om EFFECTS i tidskriften Neurologi i Sverige. Du kan även ladda ned artikeln som pdf-fil här om du vill lägga upp den på ditt egna intranät eller dela ut den till patienter, anhöriga och kollegor.