Informationsmöte på Stora Sköndal

Idag är det informationsmöte på Stora Sköndal i Stockholm.

Stora Sköndal har en enhet speciellt inriktad på rehabilitering efter stroke. Målsättningen med denna rehabilitering  är att patienten ska återvinna bästa möjliga funktion och högsta möjliga självständighet och livskvalitet.

I Stockholm är vårdtiderna för akut stroke korta och eftersom inkluderingen i EFFECTS kan ske upp till 15 dagar efter stroke hoppas vi kunna erbjuda inkludering i studien även på vissa utvalda stroke-enheter.

Vi hoppas nu att Stora Sköndal tycker att studien är tillräckligt intressant för att gå med i studien och att de har de resurser som krävs.