Hässleholm inkluderar en patient

Grattis till Magnus Esbjörnsson och hans team. Nu har de 13 patienter och i hela studien har vi inkluderat 132 individer.