GCP-utbildning samt utbildning av elektroniskt CRF på KS, Solna

Idag är första utbildningstillfället för vår elektroniska CRF (eCRF). VI kombinerar detta med en halvdags GCP-utbildning. Utbildningen ges på Karolinska sjukhuset (Solna), Neurologklinikens bibliotek, Neurocentrum (R-huset), plan 3, ingång strokeforskningsenheten och är ett samarrangemang mellan Karolinska Trial Alliance (GCP-utbildning), EDC Scandinavia och EFFECTS-studien.

Dagen börjar kl 09:00 med kaffe och dropin
Kl 09:30 – 12:30 (GCP), 13.30 – 16.30 (e-CRF)

Förmiddag (ansvarig kommer att vara en ”vikarie” för Ingalill Reinholdsson (som drabbats av akut förkylning och inte bör prata), KTA)

  1. Helsingforsdeklarationen
  2. ICH GCP
  3. Läkemedelsverkets författningssamling
  4. Översikt över övriga gällande lagar
  5. Genomförande av klinisk läkemedelsprövning

Eftermiddag (ansvarig Krister Kristiansen, EDC)

  1. Kort introduktion till OpenClinica och övningsdatabasen
  2. Genomgång av e-CRFen för EFFECTS studien
  3. Randomiseringen steg för steg¨
  4. Frågor