Informationsmöte på Stockholms sjukhem idag

Idag genomfördes ett informationsmöte på Stockholms sjukhem där ett 10-tal deltagare närvarade. Nu ska enheten fundera på om de vill gå med i studien. Presentationen finns att ladda ned här  eller under fliken Utbildning.