Danderyds sjukhus inkluderar patient nummer 119

Stort grattis till dr Laska och ssk Asplund  för att de inkluderade patient nummer 119. Det blir alltså 5 000 kr extra eftersom vi nu passerar antalet i FLAME-studien.