En artikel som handlar om EFFECTS finns nu publicerad

Denna vecka publicerades det gemensamma metodpappret om FOCUS, AFFINITY och EFFECTS i tidskriften Trials. Det är en bra sammanfattning över bakgrund och rational till varför vi genomför denna viktiga studie. Du kan läsa mer på denna länk.