Akademiska sjukhuset inkluderar sin 11 patient idag

Stort grattis till Bernice Wiberg och Eva-Lis Lundberg som inkluderar Akademiska sjukhusets 11 patient idag. Nu har vi 105 individer i EFFECTS.