Karolinska sjukhuset, Solna inkluderar en patient den sista juni

Vi gratulerar dr Malin Säflund för att ha inkluderat Karoliska sjukhusets 24 patient och EFFECTS 89:e patient. Förhoppningen är att vi når 100 inkluderade individer under juli månad.