Prövarmöte i Stockholm den 13 oktober

Boka in den 13 oktober för prövarmöte i EFFECTS. Plats: centralt i Stockholm, bara några minuter från centralen. Tid: cirka kl  10-17. Kostnad: Gratis – EFFECTS bjuder på program, resa till och från Sthlm (kommunal resa, motsvarande 2:a klass järnväg), mat under dagen (fika fm/em, samt lunch). Ersättning för förlorad arbetstid utgår inte.

Skicka så många ni vill på denna dag.

Preliminärt program

1. Varför valde vi att studera fluoxetin?

2. Rationalen till varför mirtazapin är förstahandsmedlet vid depression?

3. Hjärnans plasticitet, en uppdatering.

4. Vad kan vi lära av varandra?

5. Lärdomar från Storbritannien.