Mora och Skövde inkluderar var sin patient idag

Grattis till Mora och Skövde, som inkluderar var sin patient idag. 80 patienter i EFFECTS.