Initieringsmöte i Umeå idag

Detta halvårs sista initieringsmöte blir i Umeå. Sedan oktober 2014 har Eva Isaksson och Erik Lundström besökt 18 sjukhus för att start center i EFFECTS. Mottagandet har varit positivt, inte minst pga av att det är en akademikerdriven studie. Umeå räknar med att vara ett aktivt center från augusti.

Vid dagens initieringsmöte deltog ett 20-tal läkare och sjuksköterskor.