En patient inkluderad i EFFECTS

Varje månad tycks börja på ett bra sätt. Den 1 juni börjar med att Akademiska sjukhuset inkluderar sin sjunde patient. Stort grattis till Oskar Fasth som inkluderade EFFECTS 72:e patient.