Initieringsmöte i Visby idag

Idag är det initieringsmöte för EFFECTS på Visby lasarett. Vi hoppas på ett aktivt center.