Patient 35 rekryterad av Skövde. Patient 36 rekryterad av Danderyd

Vi gratulerar Skövde sjukhus till att ha rekrytera pat 35 i studien samt Danderyds sjukhus för att ha rekryterat patient 36. Två patienter samma dag i EFFECTS. Redan fyra patienter för April. Våren kunde inte ha börjat bättre. Nu har Skövde inkluderat 4 och Danderyd 13 patienter. Flest patienter i landet har KS, Solna med 17 randomiserade.

Målet är 1 500 patienter vid utgången av 2017. Fler center är välkomna till EFFECTS-studien. Vi kommer att behöva minst 25 aktivt rekryterande center för att kunna nå målet.