Webinariet finns online

Nu ligger en inspelning av webinariet ute, där du lyssna  EFFECTS, AFFINITYS och de tre andra föredragen.