Patient nummer 27 rekryterade av Karolinska sjukhuset, Solna

Vi gratulerar dr Malin Säflund för att hon inkluderade sin första patient idag. Det blev den 27 patienten i EFFECTS och patient 16 på Karolinska sjukhuset, Solna.