Säkerhetskommitténs uttalande från den 20 december 2018

Säkerhetskommittén för EFFECTS, under ledning av prof Kjell Asplund, har sammanträtt den 20 december och man fann inget som ur säkerhetssynpunkt skulle kunna hindra att studien fortsätter eller att man behöver ändra något i studieprotokollet.