Antal inkluderade i EFFECTS fram till 31 maj 2018

Inkluderingen i EFFECTS går bra. Hela 42 individer i maj. Här har du siffrorna från Nov 2017 till och med sista maj 2018.

 


Inkluderingen till och med 2018-05-31 i EFFECTS.