Utvärdering av EFFECTS prövarmöte

Prövarmötet i oktober fick överlag bra betyg. Nedan kommer en sammanfattning i punktform. När ett medelbetyg anges sår är det på en skala från 1 till 5, där 5 är högsta betyget.

Medelbetyget för mötet som helhet var 4,6.

Överlag var man nöjd med det praktisk.

 • Information om prövarmötet (4,9)
 • Anmälningsproceduren (4,7)
 • Lokalerna (4,9)
 • Förtäring (4,9)

Programpunker (medelbetyg inom parantes)

 • Drop-in-registeringen. Eva. Nina (4,8)
 • Välkommen, var står vi nu. Erik. (4,9)
 • Info om grupp-diskusionerna Eva. Nina (4,5)
 • Screeningprocessen, samtal och redovisning (4,4)
 • Hur kan vi rekrytera fler? Samtal och redovisning (4,3)
 • Hur behålla patienter på studieläkemedel? samtal och redovisning. (4,2)
 • Hur kan vi använda EFFECTS material i framtiden? Samtal och redovisning (4,2)

Föreläsningar

 • Statistik. Per Näsman (4,4)
 • RCT – real world study and placebo. Martin Ingvar (3,6)

Nästan alla (97 procent) ansåg att vi skulle ha ett prövarmöte om ett år.

Hur representativ är då enkäten?
Ungefär 75 procent av deltagarna svarade på enkäten (40 av 53). Ingen bortfallsanalys är utförd.

Tre påminnelser har skickats ut.

Enkäten skickade ut den 26 oktober och stängdes den 23 november.