Glöm inte att svara på vår enkät om EFFECTS prövarmöte

Sju av tio har svarat. Det är bra för enkäter. Men tänk om det kan bli över 90 procent. Då skulle det vara ännu tillförlitligare.

Sju av tio har svarat på vår enkät.