Uppdatering av inkludering den 19 oktober 2017

Här kommer en uppdatering av inkluderingen i EFFECTS per den 19 oktober 2017. Totalt har vi inkluderat 863 individer vid våra 35 center. Pga av brist på PI vid två center, har vi nu stängt ned Visby och Högsbo, vilket innebär att det kvarstår 33 center som fortfarande är aktiva.

De senaste 9 månaderna har 5 center inkluderat ≥ 2 individer per månad. Ett center ligger väldigt nära. De center vi talar om är:

* Karolinska (3,6)
* Danderyd (3,4)
* Capio St Göran (2,6)
* Sundsvall (2,4)
* Skövde (2,1)
* Alingsås (1,9)

Nu behöver vi öka tempot ytterligare för att bli klara i tid. Nedan finns en tabell över hela landet.

Antalet inkluderade i EFFECTS per den 19 oktober 2017. Grönt anger att man inkluderat 2 eller fler individer, rött att ingen är inkluderade den aktuela månaden.