Så här ser inkluderingen ut per den 25 augusti 2017

Så här ser inkluderingen ut den 25 augusti 2017

 

Inkludering i EFFECTS den 25 augusti 2017. Grönt anger måluppfyllelse för den månaden.