EFFECTS uppmärksammas på Hjärt-lungfondens hemsida

En blänkare om EFFECTS på Hjärt-lungfondens hemsida. Länka gärna denna information till patienter och anhöriga.