Totalt 18 patienter inkluderade i EFFECTS

EFFECTS startade den 20 oktober 2014. Fram till dagens datum har vi inkluderat 18 patienter; Karolinska sjukhuset, Solna 13 patienter och resterande 5 patienter på Danderyds sjukhus. Bilden nedan visar antalet rekryterade patienter per månad.

Sedan starten den 20 oktober har 18 patienter inkluderats i EFFECTS.
Sedan starten den 20 oktober har 18 patienter inkluderats i EFFECTS.

Följande center startmöten är inplanerade:

  1. Karolinska sjukhuset, Huddinge (16 februari)
  2. Skövde kärnsjukhus (27 februari)
  3. Akademiska sjukhuset (11 mars)
  4. Hässleholms sjukhus (12 mars)

Erfarenheten från KS, Solna och Danderyds sjukhus visar att det är möjligt att rekrytera 2-4 patienter per månad, undantaget första månaden, då man oftast inkluderar en patient. Under förutsättning att varje center inkluderar 2 patienter per månad, Danderyds 3 och KS, Solna 4 patienter per månad, kommer vi att ha 80 patienter i slutet av juni. Prognosen skulle se ut enligt följande:

Inkluderade i EFFECTS. Prognos för februari - juni 2015.
Inkluderade i EFFECTS. Prognos för februari – juni 2015.