EFFECTS är nu registrerad i ISRCTN-registret

EFFECTS är nu registrerat i det internationella ISRCTN-registret och har tilldelats numret ISRCTN13020412.

ISRCTNs syfte är att registrera kliniska studier och öka transparensen av forskning. Ursprungligen stod ISRCTN för International Standard Randomised Controlled Trial Number, eftersom syftet var just denna typ av studier. Men uppgiften för registret har breddats och du för tiden det går även att registrera observationsstudier. Acronymen ISRCTN står numer för International Standard Registered Clinical/soCial sTudy Number. Mer information om IRRCTN finns här.