Viktig information om rapportering av AE/SAE

Vi har nu bestämt oss för att minska på AE och SAE rapporteringen i Effects. Detta kommer att göra att det blir mindre arbete för oss alla och när det gäller säkerhet så är det helt i linje vad som finns beskrivet i vårt protokoll.
Vi har gjort i ordning en manual för AE och SAE rapporteringen som jag bifogar här.

manual-for-sae-rapportering-version-1-2016-dec-13