Nu har vi 31 aktiva center och snart är vi 35 center

EFFECTS fortsätter att expandera. Vi välkomnar Bromma-geriatiken  och NÄL (Trollhättan) till EFFECTS-familjen. Det blir center 30 och 31. Nu väntar vi med spänning på den första inkluderade patient från båda dessa nya center.

Västerås har redan tackat ja och väntar på GCP-kurs och i slutet av oktober tackade Lindesberg med till att gå med. Det blir center 32 och 33.

Utöver detta hoppas vi att Enköping och Dalens sjukhus vill gå med (möjliga center 34 och 35).

Under januari och februari hoppas vi kunna besöka flera sjukhus i norra Sverige som visade sig vara intresserade av EFFECTS vilket innebär att vi närmar oss 40 center i Sverige. Det är möjligt att detta är det maximala antalet vi ska expandera till. Därom har vi inte bestämt oss. Målet är att bli klar inom 2 år och en rimlig uppskattning är att inte starta ett center för nära slutet av studien. Det tar trots allt upp till 6 månader innan ett center inkluderar sin första patient och det är dessutom förknippat med tid och pengar för oss att starta varje center.