EFFECTS medverkar på Stroketeammötet i Umeå

EFFECTS medverkar på Stroketeammötet den 12-13 oktober i Umeå. Vi publicerar ett abstract, har en utställning samt ger en kortare muntlig framställning (8 + 2 minuter). Om vi har tur kan vi få tag på några intresserade center.