Uppdatering av våra systerstudier i Storbritannien och Australien/Nya Zeeland

Vi samarbetar ju med FOCUS (Storbritannien) och AFFINITY (Australien/Nya Zeeland). Båda dessa studier starade drygt 2 år innan vi i EFFECTS kom igång.

Enligt uppgift blir FOCUS klara april 2017, med sista uppföljning oktober samma år. I skrivande stund har FOCUS 2 215 individer av beräknat 3 000.
AFFINITY har randomiserat 244 individer. Inklusionstakten för AFFINITY är ju för låg och det finns planer på att utöka studien till Vietnam. Utöver detta har man gjort vissa förenklingar i protokollet samt dubblerar ersättningen för varje individ.
AFFINITY har även vissa substudier, som liknar våra planerade studier. Du kan läsa om allt detta i deras månadsbrev om du klickar här.